?>

Posts by cvdeblouwe

Vastelaovendskonzèr en oetrope zjubilei Hoeglöstegheid

Vastelaovendskonzèr en oetrope zjubilei Hoeglöstegheid

Zeet geer ouch al bezig met de Vastelaovendspripperatie zoe wie us? Op zaoterdag 28 jannewarie rope veer de zjubilei Hoeglöstegheid vaan CV De Blouwe 6×11 +1 oet!! Alle vastelaovendsvierders vaan Wolder zien oetgenudeg veur e groet fies in euze eige Blouwe Hoftempel. Vastelaovendskonzèr Um 19:11 oor beginne veer sjus wie vreuger mèt e carnavalesk konzèr oonder leiing vaan...

Read More

Es ‘t kin, kin ‘t!

Es ‘t kin, kin ‘t!

‘t Kin gelökkeg weer! Daorum is op Vastelaovendsmaondag 28 fibberwarie de Blouwe Hoftempel ope veur alle ‘Vastelaovendsvierend Volk vaan Wolder’ en umstreke. Um 12.00 oor goon de deure ope en al is dr geine cortège, veer goon d’r alles aon doen um veur de ganse femilie ‘n sjiek fieske d’r vaan te make! CV De Blouwe en euze zittende Prins Wim I zalle acte...

Read More

CV De Blouwe 6x 11 Jaor in coronatied

CV De Blouwe 6x 11 Jaor in coronatied

CV De Blouwe – Wolder heet dit jaor ‘n zjubilei vaan ‘t 6x 11 jaoreg bestaon. Veer höbbe lang gewach of veer dit jaor een weerdeg vastelaovendsprogram koste prizzentere, mèr dat geit helaas neet lökke mèt de maotregele vaan de euverheid in verband met corona. Veer höbbe daorum beslote um ouch dit jaor geine prins oet te rope en dr zal ouch gein Vastelaovendskonzèr plaotsvinde vaan...

Read More

Waffele & Vastelaovend 2021

Waffele & Vastelaovend 2021

VASTELAOVEND WOLDER 2021 Zoe es alle activiteite in Mestreech met de vastelaovend 2021 weurde ouch in Wolder gein activiteite gehawwe. Veer zien begin 2022 weer trök es t daan weer maag. Prins Wim I zal daan ouch noe nog neet aoftreie, mer euze Hoeglöstegheid blieve in 2021. Heer zal zich daan begin 2022 nog ne lèste kier laote zien. WAFFELACTIE 2020 De Waffelactie 2020...

Read More

Vastelaovendsmaondag in Wolder

Vastelaovendsmaondag in Wolder

Nog mèr e paar daog: vastelaovend begint zoondag in Mestreech um 12.11 oor met de 11 kanonssjeut oppe Vriethof. Dee daag is de opwèrmer veur ‘t groetste spektakel in Mestreech op Maondag: De internationale optoch vaan Wolder mèt alle karnevalsvereiniginge vaan Wolder en ouch mèt väöl vaan eus vrun oet Vroenhove en umstreke. Alle reije um mèt te doen of te koume kieke! Ouch dit...

Read More