Es ‘t kin, kin ‘t!

Es ‘t kin, kin ‘t!

‘t Kin gelökkeg weer! Daorum is op Vastelaovendsmaondag 28 fibberwarie de Blouwe Hoftempel ope veur alle ‘Vastelaovendsvierend Volk vaan Wolder’ en umstreke.

Um 12.00 oor goon de deure ope en al is dr geine cortège, veer goon d’r alles aon doen um veur de ganse femilie ‘n sjiek fieske d’r vaan te make! CV De Blouwe en euze zittende Prins Wim I zalle acte de présence geve en mèt uuch gere alles achterein zette, binne de regels die maage.

Veer zien us gere op Vastelaovendsmaondag in Wolder! Es ‘t kin, kin ‘t!

Reakties plaotse is geslote.