Thoes

Welkom op de site vaan CV De Blouwe!

In ‘n drökke en gezèllege Blouwe Hoftempel is op 4 fibberwarie 2017 Prins Wilfried I Muré oetgerope es veurgenger vaan CV De Blouwe 2017. ‘ne Biezundere Prins is ‘t zeker: heer is de keersveerse oetbater vaan de kaffee vaan de Blouwe Hoftempel! Same mèt zien prinses Sandy heet heer gezörg veur ‘ne fantastische vastelaovend 2017!  Zien motto: Kom dans mèt miech!!!! Dat leedsje heet heer zoe es belaof euveral gezoonge, tot op de wagel op vastelaovendsmaondag in de cortège in Wolder.  Prins Wilfried I  zal begin 2018 nog ‘n aontal kier de scepter zweie. Tot daan!

 

Foto: Jean-Pierre Geussens, Focuss22

Veur recente foto’s en filmpkes kint geer terech op euze Snoetsebook-pagina.

Veer zien oonderdeil vaan Harmonie Wilhelmina Wolder en veer zien es vastelaovendsgekke ein vaan de veurtrekkers vaan de Wolderse vastelaovend. Euze Hoftempel is de hermeniezaol aon de Tongerseweeg 400 in Wolder, Mestreech. Same met eus Wolderse vastelaovendsvrun vaan CV De Spoorzeukers, CV De Greune en CV Leonidas en  euze Belsje vrun oet Vroenhove en Kanne make veer us sterk veur ‘ne fantastische vastelaovend in Wolder en trèkke veer mèt in de einige internationale optoch op vastelaovendsmaondag vaan Groet Mestreech.

ALAAF!

CV De Blouwe