Waffele & Vastelaovend 2021

VASTELAOVEND WOLDER 2021

Zoe es alle activiteite in Mestreech met de vastelaovend 2021 weurde ouch in Wolder gein activiteite gehawwe. Veer zien begin 2022 weer trök es t daan weer maag.

Prins Wim I zal daan ouch noe nog neet aoftreie, mer euze Hoeglöstegheid blieve in 2021. Heer zal zich daan begin 2022 nog ne lèste kier laote zien.WAFFELACTIE 2020

De Waffelactie 2020 stoond vaanwege t coronajaor in t teike vaan de vereiniging, de Blouwe hermenie zelf. Veer es CV De Blouwe höbbe wel weer de organisatie en distributie op us genome. De opbrings waor fantastisch!

Vaanaof dees plaots ne hiele dikke MERCI veur ‘t steune vaan de Blouwe!

Veer es CV De Blouwe zien uuch daan weer gere in 2022!

Vastelaovendsmaondag in Wolder

Nog mèr e paar daog: vastelaovend begint zoondag in Mestreech um 12.11 oor met de 11 kanonssjeut oppe Vriethof. Dee daag is de opwèrmer veur ‘t groetste spektakel in Mestreech op Maondag: De internationale optoch vaan Wolder mèt alle karnevalsvereiniginge vaan Wolder en ouch mèt väöl vaan eus vrun oet Vroenhove en umstreke. Alle reije um mèt te doen of te koume kieke!

Ouch dit jaor geit CV De Blouwe weer mèt in de cortège, noe mèt euze Prins Wim I en zien charmante prinses Marcella. Veer hope daan ouch tot zie oonder groete belangstelling weure aongemoedeg um op ‘n fantastische wijs us veur te goon in dee Wolderse Vastelaovend!

Daorum vraoge veer alle lede en symphatisante vaan De Blouw vaan Wolder um op de volgende tiedstippe ‘acte de présence’ te geve:

12.00 oor Biejeinkoms op ‘t Kèrkplein in Aajd-Caberg mèt instrumint, boevaan veer naor ‘t Prinselek Palies op de Van Akenweeg trèkke. Daor hole veer Prins Wim I op en heer zal zörge veur de nudige brandstof veur de optoch.

14.30 oor Aonkoms vaan de wagel aon de zaol. CV De Blouwe geit mèt in de de Groete Optoch vaan Wolder! En de lede vaan de hermenie zien oetgenudeg um ‘t fies mèt us mèt te viere in euze Hoftempel, dee gewoen ope is vaan 13.00 tot 22.00 oor!

Veer hope uuch allemaol weer te zien beij de optoch en daornao in euze Blouwe Hoftempel, boe veer same mèt uuch ‘n ech Wolders fieske goon viere.

VEER ZIEN US!

ALAAF!
CV De Blouwe

Wim I, verleef op Wolder

Nao ‘n geslaag Vastelaovendskonzèr is op zaoterdag 1 fibberwarie Wim I (Hesemans) es nuie Prins vaan CV De Blouwe oetgerope in de Hoftempel, de zaol vaan Hermenie Wilhelmina in Wolder. Heer is 34 jaor geleie gebore in Eigenbilzen, is in België opgegreujd en bijnao 25 jaor geleie terech  bij de hermenie same met broor Jan en pap Bèr. Ziene euvergroetampa zaot ouch in het bestuur vaan de Blouwe. Wim späölt melodies slaagwèrk bij de drumband en kleine trom op straot. Heer wèrk al ne hiele tied bij Maastricht Aachen Airport, op dit momint bij Emirates. Wim is fervent carnavalsvierder en waor ieder al mie daan elf jaor lid bij CV De Blouwe. Zoe is heer ouch zien prinses Marcella tegegekaome, op bezeuk bij CV De Greune, boe häöre pap nog prins waor. Deze biezundere ‘Blouw/Greun’ combinatie heet ‘ne zoon opgeleverd: Daan vaan 1 jaor aajd. Met zien dreie woene ze aon de Van Akenweeg in Aajd-Caberg. Wim klus in zien vrije tied gere in hoes en same make ze tijdens hun vekansies gere weie reize.

Prins Wim I heet ziech gistere tijdens en nao de receptie good laote zien aon t Wolderse volk. De feesaovend waor grandioos door de meziek, verzörg door DJ MARVIN en doortot väöl vereinginge zien blieve feeste. Same met zien prinses Marcella en zoon Daan goon veer es CV De Blouwe ‘ne sjieke vastelaovend tegemoot, met es hoegtepunt de Groete internationale cortège in Wolder op vastelaovendsmaondag. Tot daan!

CV De Blouwe

Vastelaovendskonzèr en oetrope

Zeet geer ouch zoe Verleef op Mestreech? En op de Vastelaovend?

Op zaoterdag 1 fibberwarie rope veer de nuie Hoeglöstegheid van CV De Blouwe oet!! Alle vastelaovendsvierders vaan Wolder zien oetgenudeg veur e groet fies in euze eige Blouwe Hoftempel.

Vastelaovendskonzèr

Um 19:11 oor beginne veer sjus wie veurig jaor mèt e carnavalesk konzèr oonder leiing vaan dirizjent Ghislain Bellefroid. Tijdens ‘t konzèr kint geer ouch geneete vaan ‘n optreie vaan ‘ne topentertainer: Geralt van Gemert. Heer bringk same mèt het hermenieorkès evergreens en big band meziek vol euvergave ten gehure.

Metein aonsleetend aon ‘t konzèr zalle veer aofsjeid numme vaan euze energieke Prins Luc I. Heer het aofgelaope jaor same met zien Maartje en zienfemilie gezörg veur ‘ne oonvergeteleke Vastelaovend 2019. Nao zien aoftreie zal heer mèt väöl plezeer weer plaots numme tösse de aandere lede vaan de Raod vaan Elf vaan CV De Blouwe.

Wee weurt ‘t?

De Groete Oonbekinde zal roond 20.30 uur bekind weure gemaak aon ‘t Wolderse volk. Wee zow ‘t weure? Veer hope weer op ‘ne gooje!

Tied veur e fees!

Tijdens en nao de receptie, höbbe veer e fantastisch programma veur uuch in petto! Veur de meziek höbbe veer niemes minder es DJ MARVIN wete te strikke, dee zal zörge veur ‘ne geweldige vastelaovendssfeer. Veer zalle ouch weer ‘n tombola hawwe mèt sjoen prijze. Same mèt alle zöstervereineginge, femilie en vrun wil CV De Blouwe gere mèt uuch weer e geweldeg fies bouwe!

Veer zien us op 1 fibberwarie!

Veur alle nuits euver ‘t bal, de vastelaovend, de CV en foto’s en filmpkes vaan aofgelaope jaore verwieze veer gere naor euze website en Facebook-pagina: www.facebook.com/cvdeblouwe

Alaaf! CV De Blouwe

P.S. Op dees plaots wille veer eederein in Wolder en daarboete bedaanke, dee de vereineging heet ondersteund door ‘t kaope vaan de waffele oet de Waffelactie vaan aofgelaope december.Edit this page

Waffele actie 2019

Op zaoterdag 21 december zien veer bij alle deure in Wolder langs gekaome veur euze Groete ‘Luikse Waffel’ actie! Met dees actie ondersteunt geer de Wolderse Vastelaovend vaan CV De Blouwe en Harmonie Wilhelmina. Veer höbbe euze hoesbekker weer bereid gevoonde die heerlijke dikke sòkkerwaffele te bakke.

‘ne Groete merci veur het kaope vaan de waffele! Veer weense uuch fijn daog!

CV De Blouwe


Prins Luc I! Ech woer? Jeh jao!

Aofgeloupe 9 fibberwarie is Prins Luc I (Bastiaens) oetgerope es nuie Hoeglöstegheid vaan CV De Blouwe. Nao ‘t sfeervol vastelaovendskonzèr, boe de hermenie en zangeres Marleen Rutten een sjiek optreie gaof, waor dit ‘t hoegtepunt vaan dee aovend. Heer woent op de Haozedans, sjus wie de stadsprins vaan Mestreech. Heer kump oet een echte Blouw femilie met pa Theo es percusionis en aajd-prins vaan 11 jaor geleie, mam Sandra op trompöt en zöster Susan op klarinet. Zelf is heer ouch lid vaan de percussiegroep. Aofgeloupe jaor is heer zien charmante prinses Maartje tegegekoume. Same met de Raod vaan 11 vaan CV De Blouwe geit heer dr ‘ne sjieke vastelaovend vaan make!

Perficia Prins Luc I en veer zien us op vastelaovendsmaondag in de groete internationale cortège in Wolder!

Vastelaovendskonzèr en bal!

Nog even en daan is ‘t weer vastelaovend Ech woer? Jeh jao!

Op zaoterdag 9 fibberwarie rope veer de nuie Hoeglöstegheid van CV De Blouwe oet!! Alle vastelaovendsvierders vaan Wolder zien oetgenudeg veur e groet fies in euze eige Blouwe Hoftempel.

Vastelaovendskonzèr

Um 19:11 oor beginne veer sjus wie veurig jaor mèt e carnavalesk konzèr oonder leiing vaan dirizjent Ghislain Bellefroid. Tijdens ‘t konzèr kint geer ouch geneete vaan ‘n optreie vaan ‘n echte Limburgse topartieste: Marleen Rutten. Zie is bekind vaan häör eige Limburgse leedsjes, mer ouch vaan de vertolkinge vaan bekinde Duitse schlagers.

Metein aonsleetend aon ‘t konzèr zalle veer aofsjeid numme vaan euze energieke Prins Bram I. Heer het aofgelaope jaor same met zien femilie gezörg veur ‘ne sjieke Vastelaovend 2018. Nao zien aoftreie zal heer mèt väöl plezeer weer plaots numme tösse de aandere lede vaan de Raod vaan Elf vaan CV De Blouwe.

Wee weurt ‘t?

De Groete Oonbekinde zal roond 20.30 uur bekind weure gemaak aon ‘t Wolderse volk. Wee zow ‘t weure? Veer hope weer op ‘ne gooje!

Tied veur e fees!

Tijdens en nao de receptie, höbbe veer e fantastisch programma veur uuch in petto! Veer höbbe nui Raod vaan Elf-lid Sacha met zien Treffers sound en light gevoonde veur de muzikale omliesting en veer zalle ouch weer ‘n tombola hawwe mèt sjoen prijze. Same mèt alle zöstervereineginge, femilie en vrun wil CV De Blouwe gere mèt uuch weer e geweldeg fies bouwe!

Veer zien us op 9 fibberwarie!

Veur alle nuits euver ‘t bal, de vastelaovend, de CV en foto’s en filmpkes vaan aofgelaope jaore verwieze veer gere naor euze website en Facebook-pagina: www.facebook.com/cvdeblouwe

Alaaf! CV De Blouwe

P.S. Op dees plaots wille veer eederein in Wolder en daarboete bedaanke, dee de vereineging heet ondersteund door ‘t kaope vaan de waffele oet de Waffelactie vaan aofgelaope december.Edit this page

Waffelactie 2018

Op zaoterdag 22 december aonstaonde kaome veer langs bij alle deure in Wolder veur euze Groete ‘Luikse Waffel’ actie! Met dees actie ondersteunt geer de Wolderse Vastelaovend vaan CV De Blouwe en Harmonie Wilhelmina. Veer höbbe euze hoesbekker weer bereid gevoonde die heerlijke dikke sòkkerwaffele te bakke.

Veer zien us de 22e!!

CV De Blouwe

Zeet geer neet toes, bestèl daan hei de waffele via de site!

Kiek mam, ‘t is Bram!

Aofgeloupe 20 jannewarie 2018 is Prins Bram I (Hogenboom) oetgerope es nuie Hoeglöstegheid vaan CV De Blouwe. Nao ‘t sfeervol vastelaovendskonzèr, boe ouch Roger Villevoye zien opwachting maakte, waor dit ‘t hoegtepunt vaan dee aovend. Heer kump oet een echte Blouw femilie met opa Theo es aajd-bestuurslid en pap Marc es veurzitter. Ouch zöster Daphne späölt bij de hermenie. Bei het oetrope waor zie gans verpópzak: Kiek mam, ‘t is Bram !!!!  Met zien 18 jaor is heer de jongste prins oets vaan CV De Blouwe en same met de 4(!) nui lede vaan de Raod vaan 11 geit heer dr ‘ne sjieke vastelaovend vaan make!

Perficia Prins Bram I en veer zien us op vastelaovendsmaondag in de groete internationale cortège in Wolder!

ALAAF! CV De Blouwe

Konzèr mèt oetrope Prins 2018

Vastelaovendskonzèr en Carnavalsbal 2018

CV De Blouwe

Nog even en daan speule veer ‘Gewoen e vastelaovendsleedsje’!

Op zaoterdag 20 jannewarie rope veer de nuie Hoeglöstegheid van CV De Blouwe oet!! Alle vastelaovendsvierders vaan Wolder zien oetgenudeg veur e groet fies in euze eige Blouwe Hoftempel.

Vastelaovendskonzèr

Um 19:11 oor beginne veer sjus wie veurig jaor mèt e carnavalesk konzèr oonder leiing vaan dirizjent Ghislain Bellefroid. Tijdens ‘t konzèr kinne veer ouch geneete vaan ‘n optreie vaan Mestreechter chansonnier Roger Villevoye.

Metein aonsleetend aon ‘t konzèr zalle veer aofsjeid numme vaan euze sjieke prins Wilfried I. Heer heet same mèt zien prinses Sandy gezörg veur ‘ne fantastische Vastelaovend 2017. Nao zien aoftreie zal heer mèt väöl plezeer plaots numme tösse de aandere lede vaan de Raod vaan Elf vaan CV De Blouwe, same met zoon Sasha.

Wee weurt ‘t?

De Groete Oonbekinde zal roond 20.30 uur bekind weure gemaak aon ‘t Wolderse volk. Wee zow ‘t weure? Veer hope weer op ‘ne gooje!

Tied veur e fees!

Tijdens en nao de receptie, höbbe veer e fantastisch programma veur uuch in petto! Veer höbbe nui Raod vaan Elf-lid Sacha met zien Treffers sound en light gevoonde veur de muzikale omliesting en veer zalle ouch weer ‘n tombola hawwe mèt sjoen prijze. Same mèt alle zöstervereineginge, femilie en vrun wil CV De Blouwe gere mèt uuch weer e geweldeg fies bouwe!

Veer zien us op 20 jannewarie!

Veur alle nuits euver ‘t bal, de vastelaovend, de CV en foto’s en filmpkes vaan aofgelaope jaore verwieze veer gere naor euze website en Facebook-pagina: www.facebook.com/cvdeblouwe

Alaaf! CV De Blouwe

P.s. Op dees plaots wille veer eederein in Wolder en daarboete bedaanke, dee de vereineging heet ondersteund door ‘t kaope vaan de waffele oet de Waffelactie vaan aofgelaope december.